22.03.2323

Tag: Youtube

Ինչպես յութուբից քաշել տեսանյութերը

Ինչպես գիտեք, Youtube տեսադարանը թույլ չի տալիս իր տեսանյութերը բեռնել։ Տեսանյութերը բեռնելու տարբերակներից մեկը օգնական կայքերին դիմելն է։ Նմանատիպ մի ...