15.04.2424

Արդարադատության նախարարություն

Ինչպես ընդունել երեխայի հայրությունը

Ի՞նչ կարգով է որոշվում երեխայի նկատմամբ հայրությունը Երեխայի մոր հետ ամուսնության մեջ չգտնվող անձի հայրությունը որոշվում է ՔԿԱԳ մարմնում հայրության որոշման պետական գրանցման հիման վրա:Հայրության որոշման պետական գրանցումը կատարվում է...

Ինչպես որդեգրել երեխա

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որդեգրումը Որդեգրում (դստերագրում) (այսուհետ՝ որդեգրումը) թույլատրվում է միայն մինչև 18 տարեկան անձանց նկատմամբ և ելնելով նրանց շահերից՝ հաշվի առնելով երեխաների լիարժեք ֆիզիկական, հոգեկան, հոգևոր և բարոյական...

Ինչպես գրանցել ամուսնալուծությունը

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուսնալուծությունը և դրա պետական գրանցումը Եթե ամուսինների միջև առկա է ամուսնալուծվելու վերաբերյալ փոխադարձ համաձայնություն, ապա նրանց ամուսնալուծությունը կատարվում է ՔԿԱԳ մարմնում։ ՔԿԱԳ մարմնում ամուսնալուծությունը կարող է...

Ինչպես գրանցել երեխայի ծնունդը

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ծննդի պետական գրանցումը Երեխայի ծննդի ակտի գրառման մեջ ամուսնության մեջ գտնվող հայրը և մայրը գրառվում են որպես երեխայի ծնողներ՝ նրանցից որևէ մեկի դիմումի հիման վրա: Ծննդի...

Ինչպես ստանալ տեղեկանք ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ

1. Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից: Տեղեկանքը ստորագրվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կողմից և կնքվում գործակալության եռալեզու կնիքով:...

Ինչպես գրանցել ամուսնությունը

ՀՀ քաղաքացիների միջև ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուuնության պետական գրանցումը Ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և ամուսնական տարիքի հասնելը: Արգելվում է ամուսնություն կնքել՝...